Stres: sovražnik ali prijatelj?

Stres: sovražnik ali prijatelj? Stres je dandanes zelo pogosto uporabljen pojem – ne samo v vsakdanjem govoru ampak tudi v strokovni literaturi. Beseda stres ima največkrat negativen prizvok, a dejansko gre za odziv organizma na spremembe.
 
Stres je fiziološki, psihološki in vedenjski odziv posameznika na pozitiven ali negativen dražljaj, ki kakorkoli zamaje njegovo ravnotežje.
 
Stres se sproži ob subjektivni oceni, da smo ogroženi. Stresno reakcijo sprožijo možgani takrat, ko na podlagi njim dostopnih informacij ocenijo, da nas nekaj ogroža. Tovrstna ocena možganov pa ne nastane samo na podlagi neposrednih zaznav ( npr. bolečina, mraz) ampak še bolj na podlagi »predvidevanj« o možni nevarnosti in njeni stopnji.
 
Več o stresu in strategijah obvladovanja ter zmanjševanja stresa bomo govorili v petek, 23. marca ob 18.00 uri v predavalnici Mestne hiše Brežice, Cesta prvih borcev 22.
 
Predavanje je namenjeno članom Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica Posavje.

Vabljeni!
Telefon Mail
Facebook