Kozarec hvaležnosti

kozarec hvaležnosti
Vsak od nas ima mnogo stvari, za katere je lahko hvaležen. Ljubosumje, sovraštvo, zavist in nezadovoljstvo nas preplavijo, kadar smo zazrti v vse, česar nimamo. Če takrat za hip obrnemo svojo pozornost na vse, kar imamo in se potopimo v hvaležnost, se naše razpoloženje premakne iz pomanjkanja v izobilje. Hvaležnost nam razširi pogled, odpira nove možnosti in veča naše sposobnosti, da opažamo lepote življenja. Hvaležnost nam odpira srce, da smo spet zmožni čutiti in izmenjavati energijo življenja – energijo ljubezni, ki hrani in vzdržuje svet in vsakega med nami.

»Projekt«: Kozarec hvaležnosti

Vsak dan lahko najdemo nekaj, za kar smo hvaležni. Zapišimo in napolnimo svoj kozarec hvaležnosti z majhnimi beležkami o dobrih rečeh, ki so se nam zgodile in za katere smo hvaležni. V trenutkih, ko bomo potrti in zagrenjeni, si lahko preberimo beležke v njem in se na ta način opomnimo, da nas ima življenje v bistvu rado.

Želim vam obilo razlogov za hvaležnost!
Telefon Mail
Facebook